Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları


SATICI: BİSİKLET MARKET

Adres: Şems-i Tebrizi Mah. Sultanveled Cad. 35-B Karatay / KONYA / TÜRKİYE

Email: bm@bisikletmarket.com.tr

Telefon: +90 (332) 351 29 89


ALICI: Müşteri


Madde 2 - Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.bisikletmarket.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.bisikletmarket.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


Madde 3 - Sözleşme Tarihi

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından ödemenin yapıldığı tarihte imzalanarak kabul edilmiş sayılacak ve bir nüshası alıcının e-posta adresine mail gönderilecektir.


Madde 4 - Mal veya Hizmetin Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli

Müşterinin sipariş ettiği mal/ürün, alıcının sipariş anında teslimini talep etmiş olduğu adreste ALICI’ya teslim edilecektir.


Madde 5 - Teslimat Masrafları ve İfası

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/ürün/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/ürün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


Madde 6 - Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, sözleşme konusu mal/ürün/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/ürün/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/ürün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/ürün/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/ürün/hizmetin tesliminden sonra, alıcıya ait kredi kartının, alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/ürün/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/ürün/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.


Madde 7 - Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.


Madde 8 - Sözleşmeye Konu Olan Mal veya Hizmetin Özellikleri

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.bisikletmarket.com.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.


Madde 9 - Mal veya Hizmetin Peşin Fiyatı

Mal/ürün/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


Madde 10 - Vadeli Fiyat

Mal/ürün/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


Madde 11 - Peşinat Tutarı

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


Madde 12 - Ödeme Planı

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 


Madde 13 - Cayma Hakkı

Alıcı, sözleşme konusu mal/ürün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 15 (ONBEŞ) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/ürün/hizmetin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.bisikletmarket.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/ürün/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/ürün/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır. Ayrıca değişimlerde kargo ücreti alıcı tarafından karşılanır.


Madde 14 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal ve Hizmetler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/ürün/hizmetler, tarih baskısı içeren ajanda ve takvim gibi ürünler ile kişi/kurum/firma adına baskı yapılarak özelleştirilmiş ürünlerdir. Cayma hakkı için mal/ürün/hizmetin, bozulmamış ve kullanılmamış, tarihsiz ve baskı uygulanmamış olma şartı bulunmaktadır.


Madde 15 - Temerrüd Hali ve Hukuki Sonuçları

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


Madde 16 - Yetkili Mahkeme

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda KONYA MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.


Madde 17 - Kredi Kartı ile Bakiye Ödeme

Ayrıca müşteri alışveriş yapmadan sadece kredi kartı çekip bulunan cari hesabından borcunu ödeyebilir.